Eesti Kirjandusmuuseumi töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

 

 

 

 

 

 

 

 

e-post

telefon

HALDUSOSAKOND

 

 

 

Urmas Sutrop

direktor (1,0)

 

urmas.sutrop@kirmus.ee, urmas.sutrop@folklore.ee

737 7701

Inge Liiv

finantsjuht (1,0)

 

inge.liiv@kirmus.ee

737 7705

Margus Peet

haldusjuht (1,0)

 

margus.peet@kirmus.ee

737 7704

Siiri Pärkson

IT valdkonna juht (1,0)

 

siiri.parkson@kirmus.ee

737 7718

Krista Ojasaar

personalijuht (1,0)

 

krista.ojasaar@kirmus.ee

5 858 0190

Ave Soeorg

sekretär-infojuht (1,0)

 

ave.soeorg@kirmus.ee

737 7700

Liine Adamka 

vanem dokumendihaldusspetsialist (1,0)

 

liine.adamka@kirmus.ee

737 7748

Karl Kristofer Kurruk

finantsspetsialist (1,0)

 

karl.kurruk@kirmus.ee

737 7748

Jüri Rui

kasutajatoe spetsialist (1,0)

 

juri.rui@kirmus.ee

737 7753

Saamuel Vesik

võrguadministraator (1,0)

 

saamuel.vesik@kirmus.ee, saamuel.vesik@folklore.ee

737 7747

Kaarel Veskis

andme-administraator (1,0)

 

kaarel.veskis@kirmus.ee

 

 Ilona Kolossova

noorem tarkvaraarendaja (1,0) 

 

 ilona.kolossova@kirmus.ee

 7377753

Liisa Vesik

assistent (1,0)

BERTA, muud jätkväljaanded

liisa.vesik@kirmus.ee,

liisa.vesik@folklore.ee 

737 7740

Inga Ivanova

müügispetsialist-laohoidja (1,0)

 

inga.ivanova@kirmus.ee

 737 7703

Jürgen Alliksaar

tehnik (0,5)

 

jurgen.alliksaar@kirmus.ee

737 7703

Milvi Koemets

valvur (0,95)

 

 milvi.koemets@kirmus.ee

737 7702

Rein Närska

valvur (0,45)

 

 rein.narska@kirmus.ee

737 7702

Imbi Uibo

valvur (0,45)

 

 imbi.uibo@kirmus.ee

737 7702

Helle Tuvi

fondihooldaja (1,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIIVRAAMATUKOGU

 

 

 

Merike Kiipus

arhiivraamatukogu juhataja (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline 
retrospektiivne üldine bibliograafia

merike.kiipus@kirmus.ee

737 7711

Ave Pill

arhiivraamatukogu digirupi juht (1,0)

eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat

ave.pill@kirmus.ee

737 7719

Ülvi Kalpus

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

vanem eesti raamat

ulvi.kalpus@kirmus.ee

737 7719

Dea Kruuse

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti raamat

dea.kruuse@kirmus.ee

737 7710

Kristin Liba

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti- ja 
võõrkeelne trükis

kristin.liba@kirmus.ee

737 7719

Helle Maaslieb

arhiivraamatukogu projektijuht (1,0)

eesti raamat

helle.maaslieb@kirmus.ee

737 7719

Olga Sudajeva

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

baltica, kaardikogu

olga.sudajeva@kirmus.ee

737 7710

Hanna Väli

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

väiketrükis

hanna.vali@kirmus.ee

737 7754

Mariliis Õunapuu

vanemraamatukoguhoidja (0,2) 

eesti raamat

mariliis.ounapuu@kirmus.ee

737 7710

Diana Illak

digiarhivaar (0,2)

 

diana.illak@kirmus.ee

 

Jaanus Tordik

köitja (1,0)

 

jaanus.tordik@kirmus.ee

737 7717

Tiiu Lepasepp

restauraator (1,0)

 

tiiu.lepasepp@kirmus.ee

737 7716

Sigrid Vooremäe

restauraator (1,0)

 

sigrid.vooremae@kirmus.ee

737 7716

Kaja Marga

digiteerija (1,0) 

 

kaja.marga@kirmus.ee

737 7707

 Marje Mehine-Merilainen

 raamatukoguhoidja (0,5)

 rahvuskaaslaste programm

 marje.mehine-merilainen@kirmus.ee

 

 

 

 

 

 

ARHIIVRAAMATUKOGU BIBLIOGRAAFIAOSAKOND

 

 

Helje Laas

vanembibliograaf (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

helje.laas@kirmus.ee

737 7713

Ülle Tamm

vanembibliograaf (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

ulle.tamm@kirmus.ee

737 7712

Kaie Oks

vanembibliograaf (0,8)

eesti- ja võõrkeelne trükis, artiklid

kaie.oks@kirmus.ee

737 7712

 

 

 

 

 

EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV 

 

 

 

Vilve Asmer

EKLA juhataja (1,0)

käsikirjade, foto-ja kunstikogu

vilve.asmer@kirmus.ee

737 7724

Elo Maandi-Puu

arhivaar (0,8)

fotokogu

elo.maandi-puu@kirmus.ee

737 7720

Leili Punga

arhivaar (1,0)

käsikirjade kogu

leili.punga@kirmus.ee

737 7729

Irma Pilt

arhivaar (1,0)

fotokogu

irma.pilt@kirmus.ee

737 7720

Mari Õunapuu

arhivaar (1,0)

käsikirjade kogu

mari.ounapuu@kirmus.ee

737 7720

Alar Madisson

fotograaf (1,0)

fotokogu

alar.madisson@kirmus.ee

737 7728

 

 

 

 

 

Joel Ilja

assistent (0,6)

 

joel.ilja@kirmus.ee

 

Marju Mikkel

digiarhivaar (1,0)

 Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade kogu, skaneerimine

marju.mikkel@kirmus.ee

 7377721

EKLA KULTUURILOO ALLIKATE JA KIRJANDUSE TÖÖRÜHM

 

 

 

Marin Laak

vanemteadur, IUT juht (1,0)

Kalevipoja tekst,  kirjandushistoriograafia digitaalhumanitaaria, välis-eesti arhiivid, ajakiri Methis

marin.laak@kirmus.ee 

737 7727

Leena Kurvet-Käosaar

vanemteadur (0,5)

eesti 20. sajandi kirjandus, biograafika, omaelulookirjutus, elulookogud, Aino Kallas

 

leena.kurvet-kaosaar@kirmus.ee

737 7723

 

 

Eve Annuk

 

vanemteadur (1,0)

eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud, soouuringud

 

eve.annuk@kirmus.ee

737 7725

 

 

Triinu Ojamaa

vanemteadur (1,0)

Eesti läänediasporaa kultuur, etnomusikoloogia, välis-eesti arhiivid

triinu.ojamaa@kirmus.ee, triinu.ojamaa@folklore.ee

737 7708

 

Epp Annus

vanemteadur (1,0)

sotskolonialism ja kultuuripraktikad Eesti NSVs, argielu fenomenoloogia, eesti 20. sajandi kirjandus

epp.annus[at]kirmus.ee

 

Rutt Hinrikus

teadur (0,5)

eesti 20. saj kirjandus, kultuurilugu, eksiilkirjandus, elulookogud

rutt.hinrikus@kirmus.ee

737 7723

Maarja Hollo

vanemteadur (1,0)

eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, mäluteooria, Bernard Kangro, käsikirjade kogu

maarja.hollo@kirmus.ee

737 7722

Tiina Ann Kirss

erakorraline vanemteadur (0,5)

kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud

 tiina.kirss@kirmus.ee

 

Aija Sakova

vanemteadur (1,0)

kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud, eesti-saksa kirjandussuhted, mälu-uuringud, Ene Mihkelson

aija.sakova@kirmus.ee

 737 7727

Kristi Metste

teadur (1,0)

eesti 19. ja 20. sajandi kirjanduse ja kultuuri ajalugu, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu

kristi.metste@kirmus.ee

737 7729

Tiina Saluvere

toimetaja (1,0)

eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded, käsikirjade kogu

tiina.saluvere@kirmus.ee

 

Kanni Labi

toimetaja (1,0)

ajakirja Methis toimetaja

kanni.labi@kirmus.ee, kanni.labi@folklore.ee

737 7708

Ülle Kaart

assistent (0,75)

 

ulle.kaart@kirmus.ee

 

 

       

EESTI RAHVALUULE ARHIIV

 

 

 

Risto Järv

ERA juhataja, vanemteadur (1,0)

muinasjututeooria, kaasaja jutustamistraditsioon, rahvaluule historiograafia, turism ja folkloor

risto.jarv@kirmus.ee, risto.jarv@folklore.ee

737 7732

51 904 371

Mari Sarv

vanemteadur, IUT juht (1,0)

regilaulud, folkloori poeetika

mari.sarv@kirmus.ee, mari.sarv@folklore.ee

737 7731

56 456 699

Mall Hiiemäe

vanemteadur (0,2)

inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine, folkloristika ajalugu, rahvakalender

mall.hiiemae@kirmus.ee,

mall.hiiemae@folklore.ee

737 7739

Anu Korb

vanemteadur (1,0)

Venemaa, sealhulgas Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria

anu.korb@kirmus.ee, anu.korb@folklore.ee

737 7739

Aado Lintrop

vanemteadur (1,0)

Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid, regilaulu mütoloogilised motiivid

aado.lintrop@kirmus.ee, aado.lintrop@folklore.ee

 

 Ingrid Rüütel

 vanemteadur (0,2)

Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris

ingrid.ruutel@kirmus.ee

    

Taive Särg

vanemteadur (1,0)

Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu

taive.sarg@kirmus.ee, taive.sarg@folklore.ee

737 7751

Ave Goršič

teadur (1,0)

rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu

ave.gorsic@kirmus.ee, ave.gorsic@folklore.ee

737 7737

Andreas Kalkun

teadur (0,5)

seto usundilaulud

andreas.kalkun@kirmus.ee, andreas.kalkun@folklore.ee

737 7736

Janika Oras

vanemteadur (1,0)

vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja, regilaulude andmebaas

janika.oras@kirmus.ee, janika.oras@folklore.ee

737 7736

Mari-Ann Remmel

teadur (0,8)

kohapärimus

mari-ann.remmel@kirmus.ee, mari-ann.remmel@folklore.ee

737 7738

Liina Saarlo

teadur (1,0)

Kodavere ja Laiuse regilaulutraditsioon, regilaulude andmebaas

liina.saarlo@kirmus.ee, liina.saarlo@folklore.ee

737 7731

Astrid Tuisk

teadur (1,0)

tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule

astrid.tuisk@kirmus.ee, astrid.tuisk@folklore.ee

737 7730

Helen Kõmmus

teadur (0,5)

populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika

helen.kommus@kirmus.ee, helen.kommus@folklore.ee

 

Jüri Metssalu

projektijuht (0,8)

kohapärimus; püha- ja matusepaigad 

juri.metssalu@kirmus.ee, juri.metssalu@folklore.ee

53 405 189

Kadri Tamm

vanemarhivaar (1,0)

uurijate teenindamine; käsikirjakogu hoidja; väljaannete keeletoimetamine

kadri.tamm@kirmus.ee, kadri.tamm@folklore.ee

737 7730

Jaan Tamm

heliinsener (1,0)

heisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine

jaan.tamm@kirmus.ee, jaan.tamm@folklore.ee

737 7735

Inge Annom

assistent (0,9)

muinasjutukorpuse ettevalmistamine, regilaulude andmebaas

inge.annom@kirmus.ee, inge.annom@folklore.ee

737 7731

Jaanika Hunt  

assistent (0,75)

helisalvestuste digiteerimine

jaanika.hunt@kirmus.ee, jaanika.hunt@folklore.ee

737 7735

Tiit Konsand

digiteerija (1,0)

heliarhiiv

tiit.konsand@kirmus.ee, tiit.konsand@folklore.ee

737 7735

 

 

 

 

 

Kärri Toomeos-Orglaan

assistent (1,0)

muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid; muinasjutukorpus; ERA raamatukogu

karri.toomeos-orglaan@kirmus.ee, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee

737 7733

Tuuli Otsus

assistent (1,0)

tekstisisestus, skaneerimine

tuuli.otsus@kirmus.ee, tuuli.otsus@folklore.ee

737 7737

Janno Simm

assistent (0,5)

videokogu

janno.simm@kirmus.ee, janno.simm@folklore.ee

737 7735

Pille Vahtmäe

 

assistent (0,5)

kohapärimus

pille.vahtmae@kirmus.ee

737 7738

Valdo Valper

projektijuht (0,75)

kohapärimus

valdo.valper@kirmus.ee, valdo.valper@folklore.ee

737 7738

Olga Ivaškevitš

digitaalarhivaar (1,0)

 Digitaalarhivaar; ERA andmebaasid; uurijate teenindamine

olga.ivaskevits@kirmus.ee, olga.ivaskevits@folklore.ee

737 7730

   

 

 

 

Lona Päll

nooremteadur (0,5)

kohapärimus

lona.pall@kirmus.ee, lona.pall@folklore.ee

737 7738

Mairi Kaasik

assistent (0,8)

 

mairi.kaasik@kirmus.ee, mairi.kaasik@folklore.ee

737 7738

 

 

FOLKLORISTIKA OSAKOND

 

 

 

Mare Kõiva

juhtivteadur osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)

loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid

mare.koiva@kirmus.ee, mare.koiva@folklore.ee

737 7740

Tõnno Jonuks

juhtivteadur (1,0)

skandinaavia saagad, muinasusund

tonno.jonuks@kirmus.ee, tonno.jonuks@folklore.ee

737 7744

Mare Kalda

vanemteadur (1,0)

aardemuistendid

mare.kalda@kirmus.ee, mare.kalda@folklore.ee

737 7741

Eda Kalmre

vanemteadur (1,0)

tänapäeva legendid, albumisalmid

eda.kalmre@kirmus.ee, eda.kalmre@folklore.ee

737 7741

Liisi Laineste

vanemteadur (1,0)

huumoriuuringud

liisi.laineste@kirmus.ee, liisi.laineste@folklore.ee

737 7744

Piret Voolaid

vanemteadur Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)

mõistatused

piret.voolaid@kirmus.ee, piret.voolaid@folklore.ee

737 7742

Reet Hiiemäe

vanemteadur (1,0)

rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor

reet.hiiemae@kirmus.ee, reet.hiiemae@folklore.ee

737 7743

Katre Kikas

teadur (1,0)

 kultuuriuuringud

katre.kikas@kirmus.ee, katre.kikas@folklore.ee

737 7741

Andres Kuperjanov

teadur (1,0)

etnoastronoomia, loodusfolkloor

andres.kuperjanov@kirmus.ee, andres.kuperjanov@folklore.ee

737 7740

Nikolay Kuznetsov

teadur (0,2)

komi keel ja folkloor

nikolay.kuznetsov@kirmus.ee, nikolay.kuznetsov@folklore.ee

737 7741

Nikolai Anisimov

teadur (1,0)

udmurdi rahvausund, keel ja folkloor

nikolai.anisimov@kirmus.ee, nikolai.anisimov@folklore.ee

737 7746

Anastasiya Fiadotava

nooremteadur (1,0)

 kultuuriuuringud

anastasiya.fiadotava@kirmus.ee

anastasiya.fiadotava@folklore.ee

 737 7744

Anne Ostrak

Eesti- uuringute Tippkeskuse projektijuht (1,0)

 

anne.ostrak@kirmus.ee, anne.ostrak@folklore.ee

737 7746

Diana Kahre

multimeedia toimetaja (1,0)

 

diana.kahre@kirmus.ee, diana.kahre@folklore.ee

737 7709

Tiina Mällo

tõlk-toimetaja (1,0)

jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja

tiina.mallo@kirmus.ee, tiina.mallo@folklore.ee

737 7709

Asta Niinemets

jätkväljaannete toimetaja (1,0)

jätkväljaannete keeletoimetaja

asta.niinemets@kirmus.ee, asta.niinemets@folklore.ee

737 7709

Salle Kajak

digiteerija-tehniline toimetaja (1,0)

muistendid

salle.kajak@kirmus.ee, salle.kajak@folklore.ee

737 7745

Henri Zeigo

referent (1,0)

 

henri.zeigo@kirmus.ee

 737 7744
Kristina Muhu programmeerija-statistik (0,5)   kristina.muhu@kirmus.ee

 

Maris Kuperjanov arhivaar-referent (1,0)   maris.kuperjanov@kirmus.ee

737 7746