EBSCO andmebaasid (ligipääs ainult EKMi arvutitest)

E- varamu portaal

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium Kivike         Kivike

Arhiivraamatukogu

E-kataloog ESTER        E-kataloog ESTER

Digitaalraamatukogu GRAFO    

Digiteeritud eesti ajalehed DEA     

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia    

Eesti artiklite andmebaas ISE         

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium Kivike

Eesti trükise Punase raamatu projekt ja esialgne andmebaas ning digiteeritud kollektsioon http://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=2001

Memoriaalkogude elektronkataloog 

Pseudonüümide andmebaas 

Eesti Biograafiline andmebaas ISIK

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Kreutzwaldi sajand

Kogude andmebaas ELLEN 

Ühendus Eesti Elulood

Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Folkloristika osakond

Eesti kaasaegsed anekdoodid

Eesti keerdküsimused

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium KIVIKE 

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas Justkui

Eesti lühendmõistatused 

Eesti mõistatused

Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas BERTA

Eesti regilaulude andmebaas 

Eesti piltmõistatused

Eesti sõnamängud

Eesti valemmõistatused 

Eesti vanasõnad 

Etnoastronoomia 

Etnobotaanika andmebaas HERBA 

Kohapärimuse andmebaas Koobas

Kõnekäänud ja fraseologismid 

Lendvapärimus 

Levikuandmete kaardistaja

Lõuna-Eesti pärimuse protaal LEPP

Rahvausundi ja muistendite andmebaas Rehepapp 

Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus  

Inglisekeelne

Estonian Droodles 

Saksakeelne

Estnische Sprichwörter mit der buchstäblichen Übersetzung in die deutsche Sprache