ARHIIVRAAMATUKOGU

Tel: 737 7710                                                                                                               

Juhataja: Merike Kiipus

E-post: merike.kiipus@kirmus.ee 

Tel: 737 7711

Arhiivraamatukogu lugemissaalis ja arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna uurijate saalis on vastavalt säilituseksemplari seadusele loodud autoriseeritud töökohad. Autoriseeritud töökohtadel on tagatud juurdepääs ainult aadressidele: www.digar.ee ja dea.digar.ee. Autoriseeritud töökohtadel saab teha otsinguid, lugeda jooksvalt ilmunud ajalehti ja ajakirju, säilituseksemplarina laekunud e-raamatuid ning säilituseksemplariks loovutatud algmaterjale. Samuti on võimalik kuulata ka juurdepääsupiirangutega helifaile ning lugeda kõiki juurdepääsupiirangutega tekste, mis asuvad digitaalarhiivis DIGAR või Eesti ajalehtede artiklite portaalis DIGAR. Autoriseeritud töökohtadel puudub võrguühendus ja väljatrüki tegemise võimalus ning keelatud on materjalide pildistamine ja filmimine.

E-kataloog ESTER E-kataloog ESTER

Digitaalraamatukogu   

Digiteeritud eesti ajalehed

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia   

Eesti artiklite andmebaas ISE 

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium KIVIKE      Kivike

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

Eesti trükise Punase raamatu projekt ja esialgne andmebaas ning digiteeritud kollektsioon http://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=2001

Memoriaalkogude elektronkataloog 

Pseudonüümide andmebaas

  

Arhiivraamatukogus kogutakse, säilitatakse ja tehakse uurijatele kättesaadavaks:

 

- kõiki eestikeelseid trükiseid (olenemata nende ilmumiskohast);
- Baltimaid ja/või siin elanud ning elavaid isikuid käsitlevaid trükiseid, samuti eesti autorite kirjutatud, resp. koostatud, toimetatud, mujal ilmunud teoseid ja Baltimail elanud teistest rahvustest autorite töid;
- fennougristika alaseid teatmematerjale.

Kogutakse kõiki trükiseliike - raamatuid, perioodikat, geograafilisi kaarte, noote, pisitrükiseid jm. Neid talletatakse seitsmes kollektsioonis.

 Arhiivraamatukogus leiduvaid trükiseid on võimalik kasutada ainult kohapeal (kasutamise kord).

Ainult heas säilitusseisundis olevatest trükistest on on võimalik tellida koopiaid vastava korra ja hinnakirja alusel. Töötajad annavad soovijaile konsultatsioone.

Arhiivraamatukogu osaleb rahvusbibliograafia koostamisel, korraldab Eesti raamatuteaduse konverentse alates 1961.a., annab välja oma fonde tutvustavat sarja "Arhiivraamatukogu Varamu", korraldab mitmesuguseid näitusi, võtab vastu õppeekskursioone. 

Arhiivraamatukogu rajamine 

Tegevusaruanne: 2011, 2009, 2006, 2004,2003, 2002, 2001, 2000

Arhiivraamatukogu soovinimestikud

 

Elektronkataloog

 

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu kuulub Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsiumi) infosüsteemi. Konsortsiumi liikmesraamatukogude ühistöö tulemusel valmib elektronkataloog, milles kirjeldatakse kõigi osalevate raamatukogude varasid.

Alates 1999. a. sisestatakse Arhiivraamatukokku saabuv kirjandus (raamatud, perioodika) ELNET Konsortsiumi E-kataloogi ESTER, kaartkataloogi enam ei koostata.

Arhiivraamatukogu on osalenud ka ELNET Konsortsiumi ühistes retrospektiivsetes projektides. 

 

Digitaalraamatukogu

Eesti trükise Punase raamatu kollektsioon - http://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=2001

Restaureerimise vahendusel on internetti jõudnud haruldasi trükiseid Arhiivraamatukogu fondidest. Restaureerimise käigus on skaneeritud mõningaid vanemaid trükiseid, mis on ainueksemplarid maailmas ning nüüd on need digitaalsel kujul kättesaadavad kõigile asjahuvilistele,
vt. http://www2.kirmus.ee/grafo

Arhiivraamatukogu ainueksemplarid, Eesti trükise punase raamatu kollektsioon jm digiteeritud aines on arhiveeritud ja kättesaadav Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositooriumis KIVIKE 

Tartu Kunstimuuseumi ja Ennistuskoja Kanut koostöös on valminud virtuaalnäitus Eesti Modernism, milles on kasutatud Arhiivraamatukogu trükiseid,
vt. http://www.virtuaalmuuseum.ee/index_html