Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Tel: 7377712

Juhataja: Merike Kiipus

E-post: merike@kirmus.ee 

Tel: 7377 711

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna uurijate saalis on vastavalt säilituseksemplari seadusele võimalik kasutada autoriseeritud töökohta. Autoriseeritud töökohal on tagatud juurdepääs ainult aadressidele: www.digar.ee ja dea.digar.ee. Autoriseeritud töökohal saab teha otsinguid, lugeda jooksvalt ilmunud ajalehti ja ajakirju, säilituseksemplarina laekunud e-raamatuid ning säilituseksemplariks loovutatud algmaterjale. Samuti on võimalik kuulata ka juurdepääsupiirangutega helifaile ning lugeda kõiki juurdepääsupiirangutega tekste, mis asuvad digitaalarhiivis DIGAR või Eesti ajalehtede artiklite portaalis DIGAR. Autoriseeritud töökohal puudub võrguühendus ja väljatrüki tegemise võimalus ning keelatud on materjalide pildistamine ja filmimine.

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia    

Digiteeritud eesti ajalehed 

Eerik Haameri bibliograafia 
Eesti artiklite andmebaas ISE

Pseudonüümide andmebaas

Õdede, ämmaemandate ja velskrite ajaloo ja tegevuse bibliograafia

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonnas koostatakse eesti ajakirjanduse analüütilist retrospektiivset bibliograafiat kuni 1944. aastani ilmunud väljaannete põhjal. Teatmefondi suurus seisuga 1.jaanuar 2014 on 2.311.469 ühikut ning see on jagatud kartoteekidesse.

Antakse konsultatsioone ja bibliograafilist teavet. Vastatakse nii kirjalikult kui ka telefonitsi saabunud päringutele.

 

Tegevusaruanne: 2011, 2009, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

 

Bibliograafiaosakonnas koostatakse ka Kirjandusmuuseumi väljaannete bibliograafiat:

  

 

2016 |2017  2018 2019

 

 

2015 |2014 | 20132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1981-1996