Avalikud teenused

 ARHIIVIDE KASUTAMINE

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 14. jaanuar 2011 nr 1-3/2P on kehtestatud arhiivide kaupa nende kasutamise kord:

Arhiivraamatukogu

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Eesti Kultuurilooline Arhiiv 

Nimetatud dokumendid kehtivad alates 14. jaanuar 2011. a.  


KOOPIATE TELLIMINE JA KASUTAMINE

Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 29. märtsil 2018 1-3/15P, 1-3/16P, 1-3/17P on kehtestatud arhiivide kaupa:

-  koopiate hinnakiri 

Arhiivraamatukogu

- Eesti Rahvaluule Arhiiv

- Eesti Kultuurilooline Arhiiv

- koopiate tellimise ja kasutamise leping

- Arhiivraamatukogu

- Eesti Rahvaluule Arhiiv

- Eesti Kultuurilooline Arhiiv 

Nimetatud dokumendid kehtivad alates 14. jaanuar 2011. a.