Eesti Kirjandusmuuseumi projekt „EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks“

 

 

Digihumanitaaria varasemad konverentsid: http://www.folklore.ee/dh/

Viies digihumanitaaria konverents 2017: http://dh.org.ee/category/events/dhe2017/  

 

SFOSi kood: 2014-2020.4.01.16-0026
Periood: 2016–2022
Rahastus: 583 000 eurot
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist meetmest „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA)
Eesti Kirjandusmuuseum arendatakse ASTRA meetmest rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks. Digitaliseerimine tagab paremad tingimused unikaalsete allikmaterjalide säilitamiseks.
Uued arhiivi- ja andmebaasilahendused loovad paremad võimalused teadlastele, ka avalikkuse jaoks lihtsustub arhiivimaterjalide kättesaadavus ja kasutamine.
Rahvusvahelistes võrgustikes ning doktorikooli töös osalemine tõstab muuseumi teadustöö kvaliteeti ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Digiteeritud aines tehakse kättesaadavaks infosüsteemis KIVIKE