Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing (2016-2020)

 

https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus

 

Eesti keeleressursside keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid). Kasutuse hõlbustamiseks koondatakse juurdepääs olemasolevatele digitaalsetele arhiividele ja pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid.

Partnerid

EKRK tegutseb nelja partneri konsortsiumina:

  • Tartu Ülikool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Eesti Keele Instituut
  • Eesti Kirjandusmuuseum