HUNTS - Humanitaarainete õpilaskonverents

Tere tulemast humanitaarainete õpilaskonverentsi HUNTS (humanitaarainete õpilaskonverents) kodulehele!

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes õpivad 9.–12. klassis. Konverentsi eesmärk on aidata teadvustada õpilaskonverentsi kaudu humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ühiskonnas ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana. HUNTS toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema uute ja innovaatiliste meetodite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. Konverents võimaldab muuhulgas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum (IUT 22-4 ja IUT 22-5), Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.

2019. aasta HUNTSi toetavad veel Eesti-uuringute Tippkeskus, Rootsi Instituut ja Tartu linna haridusosakond.

2018. aastal toetas esimese konverentsi toimumist Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Eesti Teadusagentuur (teaduse populariseerimise projektikonkurss 2018).

Indu ja jaksu Huntsidele teadusmaastikul uute jälgede ja radade leidmisel!

Humanitaarainete uurimismeetodite lühijuhend.

 

HUNTS 2019 kava.

HUNTS 2019 teesid.

 

 

HUNTS 2018

 Filmi on valmistanud HTG koolileht.